Forebygger du stress hos dig selv og dine medarbejdere?

Forebygger du stress hos dig selv og dine medarbejdere?

Forebygger du stress hos dig selv og dine medarbejdere? 150 150 Lisbeth

Forebygger du stress hos dig selv og dine medarbejdere?

Stress er blandt de mest almindelige årsager til sygefravær på danske arbejdspladser. Antallet af stressramte danskere er stigende – op mod hver fjerde sygemelding skydes et problematisk, psykisk arbejdsmiljø. Det er dyrt på bundlinjen. Alligevel er der en massiv mangel på viden om, hvilke redskaber, der forebygger og afhjælper stress på arbejdspladser og i privatlivet.

Som leder har du et ansvar for dine medarbejdere, for virksomheden, dens kunder – og ikke mindst for dig selv, arbejdsmæssigt såvel som privat.

Du skal skabe rammer for arbejdet, så medarbejderne ikke bliver syge, og så virksomheden når sine mål. – Dine medarbejdere har herefter ansvaret for at udfylde disse rammer. For at opnå succes som leder skal du altså mestre på samme tid at være oppe i helikopteren og nede på landingsbanen.

Lederne har viljen
Som stresscoach oplever jeg, at ledere generelt har en stor vilje til at skabe rammer for et sundt psykisk arbejdsmiljø. De ønsker at gøre det bedste for både deres medarbejdere og for den virksomhed, de er del af. Jeg oplever samtidig, at det kan være vanskeligt, fordi man som leder også vurderes på andre parametre end medarbejdertrivsel, fx effektivitet, vækst og kundetilgang, som umiddelbart kan indeholde divergerende krav og forventninger.

Undersøgelser viser entydigt, at medarbejdere, der trives og føler sig værdsat, er mere robuste over for stress og sygdom, arbejder mere effektivt og tager bedre beslutninger for deres arbejdsplads. Der eksisterer med andre ord en indbygget synergi mellem virksomhedens succes og medarbejdernes trivsel.

Stress kan (desværre) ikke kureres med penicillin
Stress er et stigende samfundsproblem. Medierne har gennem længere tid debatteret, hvor ansvaret for stress bør placeres: Hos den enkelte, arbejdspladsen eller samfundet? For mig – som sygeplejerske og stresscoach – er det langt mere interessant at stille spørgsmålet: Hvordan knækker vi stresskurven? For vi kan alle gøre noget, og vi har alle pligt til at gøre noget. For vores egen skyld, for vores medmennesker, vores arbejdsplads og for samfundet.

Stress er en kompleks tilstand. Det er organismens reaktion på fysisk eller psykisk overbelastning. Stress opstår, når de oplevede ressourcer er mindre end de oplevede krav eller belastninger. Der er oftest mere end én årsag til stress, og ofte findes forklaringen i en kombination af arbejdsliv, privatliv og de krav og forventninger, som vi hver især har til os selv.

Stress opstår i et samspil mellem den enkelte og omgivelserne. Derfor er arbejdet med at forebygge stress et fælles ansvar, uanset om du er chef, kollega eller pårørende. At nedbringe antallet af stressramte danskere forudsætter viden om stress, om symptomer på stress samt om redskaber til at forebygge og afhjælpe stresstilstande. Min oplevelse – gennem samtaler med både ledere og medarbejdere – er, at der er massiv mangel på denne viden.

 

Hvordan knækker du stresskurven?
Når det handler om at håndtere stress, kan små ændringer ofte gøre en afgørende forskel. Uanset om du er leder, medarbejder eller er uden for arbejdsmarkedet, kan du blive bedre til at se på de valg, du træffer: Er de med til at skabe unødig stress? Hvis svaret er ”ja”, så prioriter pauser og de private aktiviteter, du holder af, og som giver dig energi, og lad andre aktiviteter ligge for en stund. Sørg for at fortælle dine omgivelser, dine kollegaer og din chef, at du føler dig stresset. Holder du din stress for dig selv, er der ingen, der kan hjælpe dig.

Som leder har du mulighed for at udbrede viden om stress og stressforebyggelse til dine medarbejdere, ligesom du kan øge din opmærksomhed på medarbejdertrivslen: Land helikopteren for en stund og spørg dine medarbejdere, hvordan de har det, og hvordan de oplever stemningen på arbejdspladsen. Du vil opleve, at dine medarbejdere får en større arbejdsglæde, når de føler sig set og hørt. – Og for alt i verden: Undgå som leder selv at blive ramt af stress. Stress vil ikke bare gøre det svært for dig at være en god leder og rollemodel, det vil samtidig smitte ud i organisationen.

Har du først alvorlige stress-signaler, kræver det tid og hjælp at blive dig selv. Men det kan lade sig gøre!

 

Læs mere om signaler på stress og stresscoaching på https://will2move.dk/stresscoaching/. Du er også velkommen til at ringe til mig på tlf. 2426 7971.

Skrevet af sygeplejerske og certificeret stresscoach Lisbeth Windeballe Rasmussen

Leave a Reply